Megablok – tanie i proste w montażu klocki betonowe

Bloki betonowe to jedno z najpopularniejszych rozwiązań w budownictwie, zarówno w zastosowaniach przemysłowych, jak i prywatnych. Ich uniwersalność i wytrzymałość sprawiają, że są idealne do tworzenia murów oporowych, ścian czy boksów. Z ich pomocą można szybko wznosić solidne konstrukcje, które doskonale radzą sobie z dużymi obciążeniami.

Bloki betonowe są projektowane na wzór klocków typu „lego”, co umożliwia łatwe i szybkie ich składanie. Każdy blok wyposażony jest w specjalny uchwyt stalowy, dzięki któremu przenoszenie i montaż są wyjątkowo proste. Wystarczy użyć odpowiedniego sprzętu, takiego jak ładowarka, dźwig, wózek widłowy czy samochód typu HDS, aby bez problemu manipulować tymi ciężkimi elementami.

Przeznaczenie elementów modułowych

Elementy murowe modułowe z betonu kruszywowego produkcji KAMAT są przeznaczone do następujących zastosowań:

 • wznoszenie ścian nośnych budynków mieszkalnych poznaczonych na stały pobyt ludzi – z dodatkową izolacją termiczną ścian,
 • wznoszenie ścian nośnych budynków mieszkalnych gdzie nie wymaga się izolacyjności termicznej ścian – elementy modułowe z fakturą elewacyjną,
 • wznoszenie ścian nośnych budynków inwentarskich, gospodarczych,
 • wznoszenie ścian nośnych budynków gospodarczych,
 • wznoszenie ścian działowych,
 • wznoszenie ścian samonośnych,
 • wznoszenie ścian oddzielających, również ścian oddzielenia pożarowego,
 • wznoszenie ścian – elementy architektoniczne,
 • elementy specjalne – elementy z wbudowanym systemem doświetlenia lica ściany lub z wbudowanym systemem instalacji wewnętrznych.

Jakośc produkowanych wyrobów

Produkowane przez naszą firmę wyroby budowlane są wytwarzane zgodnie z wymaganiami norm europejskich i posiadają oznakowanie CE. Wyroby są produkowane z wysokiej jakości surowców, jakość surowców jest każdorazowo weryfikowana w trakcie dostawy i potwierdzana świadectwami jakości.

Posiadamy wdrożony system zakładowej kontroli produkcji, nasze wyroby są systematycznie poddawane badaniom zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

Elementy murowe produkujemy zgodnie z wymaganiami norm:
 • PN-EN 771-3+A1:2015-10 – Wymagania dotyczące elementów murowych.
 • PN-EN 13369:2018-05 – Wspólne wymagania dla prefabrykatów betonowych.
 • PN-EN 13369:2018-05 – Wspólne wymagania dla prefabrykatów betonowych.
 • PN-EN 206+A1:2016-12 – Beton.
 • PN-B 06265:2022-08 – Beton. Krajowe uzupełnienie

Dokumenty uprawniające do zastosowania w budownictwie

• Wdrożony system zakładowej kontroli produkcji
• Wstępne badania typu dla każdego wyrobu
• Dokumentacja techniczno – robocza elementów
• Ocena zgodności wyrobu z wymaganiami norm
• Deklaracja właściwości użytkowych
• Oznakowanie CE
• Świadectwo oceny izolacyjności akustycznej wyrobów
• Świadectwo klasyfikacji ogniowej wyrobów

Masz pytania?
skontaktuj się

MEGABLOK – PRODUCENT BLOKÓW BETONOWYCH

96-200 Rawa Mazowiecka
Niwna 56a